CLB of Centrum voor leerlingbegeleiding


CLB 1 Antwerpen
Middengebied
Mgr. Donchelei 9
2290 Vorselaar
Tel. 014 50 74 00
Fax. 014 51 61 02
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Schooldirectie en/of secretariaat kunnen je informeren over de spreekuren en de contactpersoon op school. De CLB-medewerksters voor onze school zijn Ruth Lenaerts en Hilde Vanneste.

Openingsuren:9-12 u en 13-16 u
Op maandag tot 19 u

Sluitingperiodes:
Kerstvakantie: uitgezonderd 2 dagen
Paasvakantie
Zomervakantie: gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus
Wettelijke feestdagen

We zijn er voor leerlingen, ouders en school. Gratis. We werken op verschillende vlakken samen met de school, maar we behoren er niet toe.
Je kan dus los van de school bij ons terecht. Je kan alleen terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je ingeschreven bent.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen.

Je kan bij je CLB terecht met heel wat vragen.
Je kan naar het CLB...

 • als je ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt;
 • je moeite hebt met leren;
 • voor studie- en beroepskeuzehulp;
 • vragen hebt over je gezondheid, je lichaam... ;
 • voor inentingen.

 

Je moet naar het CLB...

 

 • op medisch onderzoek;
 • als je te vaak afwezig bent op school (leerplicht);
 • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;
 • om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;
 • bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.

 

Op onderzoek: het medisch consult

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs op leeftijden.

 • 1e kleuterklas 3/4 jaar
 • 2e kleuterklas 4/5 jaar
 • 1e lagere school 6/7 jaar
 • 3e lagere school 8/9 jaar
 • 5e lagere school 10/11 jaar
 • 1e secundair 12/13 jaar
 • 3e secundair 14/15 jaar

Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Je kan ook met de dokter een afspraakje maken op een later tijdstip. Je kan de onderzoeken ook door een andere arts laten uitvoeren maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.

Inentingen

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het vaccinatieprogramma dat door de overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen moeten je ouders toestemming geven.

Welke inentingen kan je krijgen?

 • 1ste lagere school 6/7 jaar Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest
 • 5de lagere school 10/11 jaarMazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode Hond)
 • 1ste secundair 12/13 jaarHepatitis B (Geelzucht) 2x
 • 3de secundair 14/15 jaarDifterie, Tetanus, Kinkhoest

CLB-dossier

Elke leerling heeft een CLB-dossier. Daarin komt alles wat met jou en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:
In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.

 • We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
 • We houden ons aan het beroepsgeheim en het decreet rechtspositie minderjarigen (meer informatie: www.rechtspositie.be)

 

Het dossier inkijken?

Vanaf 12 jaar mag dat meestal. Meestal, want daarop bestaan enkele uitzonderingen. Je ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met jouw toestemming. Ben je jonger dan 12 jaar, dan mogen je ouders of voogd het dossier inkijken. Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek om uitleg te geven.
Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is vertrouwelijk en mag alleen gebruikt worden in het kader van jeugdhulp.
Gegevensover jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kan vragen om sommige gegevens niet in je dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.

Naar een andere school

Ga je naar een andere school dan gaat je dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dat kan je niet weigeren:
identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan.
Wil je niet dat je hele dossier naar je nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.

En later?

We houden je dossier minstens 10 jaar bij op de hoofdzetel van jouw CLB, te tellen vanaf het laatste medisch consult.

Contactgegevens CLB

CLB medewerkster: Kristin Merckx en Ine Broeckx
VCLB1 Antwerpen - Middengebied
Mgr. Donchelei 9
2290 VORSELAAR
tel. 014 / 50 74 00
fax: 014 / 51 61 02

Brochure 'Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in 15 vragen'

De brochure is bedoeld voor ouders. Ze geeft in vraag- en antwoordvorm een beeld van wat ouders en leerlingen van het CLB kunnen verwachten. Aan de hand van een aantal voorbeelden krijgen ouders een beter zicht op de concrete dienstverlening van een CLB.

U kan de brochure hier downloaden: